Advertisement

abcguitarabc.blogspot.com

Website Worth: $2,408.81

Daily Pageviews: 602

Daily Ads Revenue: $1.81

Last update was 3 weeks ago

Meta Info

Title: Học đàn guitar cơ bản ABC Home page

Description: Học đàn guitar ABC là trang hướng dẫn phương pháp tự học đàn guitar dành cho bạn mới bắt đầu

Tags: học đàn guitar ghi abc

SEO Information

Index Info For: abcguitarabc.blogspot.com

Alexa Rank: 1661862, delta: -2083770

PageRank:

Server Information

Host IP: 172.217.2.225

Server name: GSE

Country Name: United States

Country Code: USA

Region: CA

City: Mountain View

Postal code: 94043

Latitude: 37.419200897217

Longitude: -122.05740356445

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
blogspot.l.googleusercontent.com IN A 300 ip: 172.217.2.225
abcguitarabc.blogspot.com IN CNAME 3524 target: blogspot.l.googleusercontent.com
blogspot.l.googleusercontent.com IN AAAA 300 ipv6: 2607:f8b0:4000:811::2001

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: Blogger

Keyword density

# keyword count density %
1 guitar 51 2.86
2 đàn 46 2.58
3 học 39 2.19
4 quí 34 1.91
5 abc 27 1.51
6 của 25 1.4
7 hướng 21 1.18
8 như 18 1.01
9 nhạc 17 0.95
10 dẫn 16 0.9
11 bản 15 0.84
12 quic 12 0.67
13 theo 11 0.62
14 còn 11 0.62
15 dung 11 0.62
16 hợp 11 0.62
17 nội 11 0.62
18 muốn 10 0.56
19 anh 10 0.56
20 mong 10 0.56
21 mạc 9 0.5