Last update was 3 weeks ago

abcguitarabc.blogspot.com

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Học đàn guitar cơ bản ABC Home page

Description: Học đàn guitar ABC là trang hướng dẫn phương pháp tự học đàn guitar dành cho bạn mới bắt đầu

Tags: học đàn guitar ghi abc

SEO Information

Index Info For: abcguitarabc.blogspot.com

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 216.58.193.129

Server name: GSE

Country Name: United States

Country Code: USA

Region: CA

City: Mountain View

Postal code: 94043

Latitude: 37.419200897217

Longitude: -122.05740356445

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
blogspot.l.googleusercontent.com IN A 223 ip: 216.58.193.129
abcguitarabc.blogspot.com IN CNAME 3600 target: blogspot.l.googleusercontent.com
blogspot.l.googleusercontent.com IN AAAA 223 ipv6: 2607:f8b0:4000:808::2001

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: Blogger

Keyword density

# keyword count density %
1 guitar 52 2.93
2 đàn 45 2.54
3 học 37 2.09
4 quí 33 1.86
5 abc 28 1.58
6 của 25 1.41
7 hướng 21 1.18
8 như 18 1.01
9 dẫn 18 1.01
10 nhạc 17 0.96
11 bản 15 0.85
12 còn 11 0.62
13 hợp 11 0.62
14 nội 11 0.62
15 theo 11 0.62
16 dung 11 0.62
17 anh 10 0.56
18 muốn 10 0.56
19 mong 10 0.56
20 thế 9 0.51
21 thức 9 0.51